Acords de la sessió

Les instal·lacions de l’entitat Rodamons es troben dividides en diferents punts de Rubí. La principal és la casa de la Lluïsa, la presidenta de l’entitat, on es troben tots els gats per adoptar. Els altres punts són santuaris a l’aire lliure, que s’utilitzen com punts de trobada per als gats que viuen al carrer.

Per dividir-nos la feina, entre dos grups A i C, anàvem dos dies diferents en distintes hores i així poder turnar-nos entre anar a Casa de la Lluïsa o als santuaris.

Distribució de les tasques

-Netejar les casetes dels gats

-Canviar l’aigua i ficar menjar

-Netejar els sorrers

-Construir casetes noves amb material reciclat

-Jugar amb els gats